Ured koordinatora za reformu javne uprave nastavlja pružati potporu institucijama javne uprave u unaprijeđenju svog rada. Naime, u prethodna dva dana zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave pružili su stručnu potporu kroz obuku za zaposlenike Ureda za zakonodavstvo u primjeni alata Common Assessment Framework – CAF 2020.

Podsjećamo, ovo je europski alat za upavljanje kvalitetom kojeg je osmislila javna uprava s ciljem da organizacije diljem Europe unaprijede svoj rad, te da postanu učinkovitije i efektivnije.

U prethodnih nekoliko godina, Ured koordinatora za reformu javne uprave svim zainteresiranim institucijama pruža stručnu potporu u uvođenju ovog alata. Ured za zakonodavstvo je institucija koja je kontinuirano unaprijeđuje svoj rad primjenom različitih alata, a sve u svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga svojim korisnicima.

U narednom razdoblju, zaposlenici Ureda za zakonodavstvo proći će proces samoprocjene, a zatim će izraditi i Akcijski plan za unaprijeđenje institucije koji će biti osnova za efikasniji i efektivniji rad ove institucije.