Канцеларија координатора за реформу јавне управе наставља пружати подршку институцијама јавне управе у унапређењу свог рада. Наиме, у претходна два дана запосленици Канцеларије координатора за реформу јавне управе пружили су стручну подршку кроз обуку за запосленике Канцеларије за законодавство у примјени алата Комон Асесмент Фрејмворк – КАФ 2020.

Подсјећамо, ово је европски алат за упављање квалитетом којег је осмислила јавна управа с циљем да организације широм Европе унаприједе свој рад, те да постану ефикасније и ефективније.

У претходних неколико година, Канцеларија координатора за реформу јавне управе свим заинтересованим институцијама пружа стручну подршку у увођењу овог алата. Канцеларија за законодавство је институција која је стално унапређује свој рад примјеном различитих алата, а све у сврху пружања што квалитетнијих услуга својим корисницима.

У наредном периоду, запосленици Канцеларије за законодавство проћи ће процес самопроцјене, а затим ће израдити и Акциони план за унапређење институције који ће бити основа за ефикаснији и ефективнији рад ове институције.