Broj projekta: 00049231
Ime projekta: Podrška Vladi F BiH i Agenciji za državnu službu u efektivnoj implementaciji RJU
Kratak opis: U okviru većeg procesa modernizacije i poboljšanja javne uprave u cijeloj BiH, u ovom projektu se UNDP koncentriše na poboljšanje praksi za ljudske potencijale u državnoj službi Federacije BiH – najvećoj i najkompleksnijoj strukturi državne službe u BiH. S obzirom na činjenicu da proces integrisanja u EU zahtijeva visoko profesionalne i kompetentne državne službenike, od ključne je važnosti za Agenciju za državnu službu F BiH i pojedinačne institucije da promijene način upravljanja ljudskim potencijalima. Sadašnja ne-strateška i ne-menadžerska funkcija personala treba postepeno biti zamijenjena modernim upravljanjem ljudskim potencijalima. S tim ciljem, predviđeno je da ovaj projekat ima za predmet dva široka pitanja ljudskih potencijala: uspostavljanje moderne prakse upravljanja ljudskim potencijalima (tj. nove jedinice/poslovi, uvođenje informatičkog softvera za ljudske potencijale), i organizacija rada (tj. provođenje analize poslova i izrada specifikacija i nacrta opisa novih poslova).
Oblast projekta: Ljudski resursi/Upravni postupak/Informacione tehnologije
Donator: Vlada Japana
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: juni 2006. – juni 2009.
Ukupan budžet (€): 281,740.00 (USD 399,000.00)
Budžet po godinama implementacije ($): 2006
2007 2008 2009
32 436  230 908

67 828

67 828

Kontakt osoba za donatora: Damir Ahmetović, glavni tehnički savjetnik, daahmetovic@undp.ba ; Tel. +387 33 563 705
Elzemina Bojicic,
asistent projekta, ebojicic@undp.ba
+387 33 563 826