Број пројекта: 00049231
Име пројекта: Подршка Влади Ф БиХ и Агенцији за државну службу у ефективној имплементацији РЈУ
Кратак опис: У оквиру већег процеса модернизације и побољшања јавне управе у цијелој БиХ, у овом пројекту се UNDP концентрише на побољшање пракси за људске потенцијале у државној служби Федерације БиХ – највећој и најкомплекснијој структури државне службе у БиХ. С обзиром на чињеницу да процес интегрисања у ЕУ захтијева високо професионалне и компетентне државне службенике, од кључне је важности за Агенцију за државну службу Ф БиХ и појединачне институције да промијене начин управљања људским потенцијалима. Садашња не-стратешка и не-менаџерска функција персонала треба постепено бити замијењена модерним управљањем људским потенцијалима. С тим циљем, предвиђено је да овај пројекат има за предмет два широка питања људских потенцијала: успостављање модерне праксе управљања људским потенцијалима (тј. нове јединице/послови, увођење информатичког софтвера за људске потенцијале), и организација рада (тј. провођење анализе послова и израда спецификација и нацрта описа нових послова.
Област пројекта: Људски ресурси/Управни поступак/Информационе технологије
Донатор: Влада Јапана
Организација, извођач, партнер: UNDP
Статус имплементације: Завршен
Трајање пројекта: јун 2006. – јун 2009.
Укупан буџет (€): EUR 281,740.00 (USD 399,000.00)
Буџет по годинама имплементације ($): 2006
2007
2008 2009
32 436 230 908

67 828

67 828
Контакт особа за донатора:

Дамир Ахметовић, главни технички савјетник, daahmetovic@undp.ba ; Tel. +387 33 563 705

Елземина Бојичић, асистент пројекта, ebojicic@undp.ba
+387 33 563 826