Broj projekta:

UNDP: 00047871

EC: CARDS/2005/107-347

Ime projekta: Projekt obuke državnih službenika (CSTP)
Kratak opis:

Obuka državnih službenika na svim razinama vlasti u BiH je od zajedničkog interesa i za BiH i za međunarodnu zajednicu, jer je sposobna državna služba stup javne uprave, čija struktura i učinkovitost izravno utječu na brzinu kojom će BiH ići prema svom konačnom cilju – članstvu u Europskoj uniji.
Zbog iskustva na polju obuke državne službe u BiH i u regiji, Delegacija Europske komisije u BiH je odabrala UNDP kao glavnog donatora, da postane partner Europske komisije i implementira ovaj projekt. Obuka će uključiti sve strukture državne službe u BiH sa koncentriranjem na jačanje kapaciteta države.
Strategija planiranih obuka je temeljena na relevantnim procjenama koje su provele ADS u BiH, kao i na nalazima do kojih se došlo kroz Sistemski pregled javne uprave.

Ciljevi
Prvenstveni cilj je doprinos jačanju državne službe u BiH kroz razvitak i pružanje obuke temeljene na prioritetima koji su identifiicirani u planovima agencija, kao i u ostalim relevantnim dokumentima, uključujući funkcionalne preglede EU. Projekt će usvojiti strateški pristup obuci državne službe kao potporu identificiranim prioritetima reforme javne uprave u BiH.

Obuka
Analiza postojećih planova obuke agencija na državnoj i entitetskim razinama, otkriva mnoge sličnosti, posebno u općim potrebama državnih službenika (strani jezici, tečajevi računala i upravljačke vještine). Moraju se dodati i aktivnosti informiranja državnih službenika o procesu europskog integriranja, kao i specifično znanje o Europskoj uniji, njenim institucijama, pravnom okviru, itd.
U oblasti stručne obuke, može se zaključiti da je obuka u svezi upravljanja ljudskim potencijalima identificirana kao prioritet na svim razinama vlasti u BiH. Ostale aspekte obuke u oblastima javnih financija i izrade zakona također treba naglasiti.

Akreditiranje
Jedan od ciljeva projekta je razvitak sustava akreditiranja/certificiranja za tečaje, trenere i sudionike tečaja. Kako bi se ovom važnom funkcijom efektivno upravljalo, projekt će uspostaviti Panel za akreditiranje treninga i trenera koji će preuzeti odgovornost za implementiranje odabrane opcije akreditiranja. Opcije koje koje će razmatrati Panel za akreditiranje su akreditiranje/certificiranje od strane odabranog priznatog tijela iz EU zemlje ili akreditiranje/certificiranje od strane pojedinačnih odsjeka za obuku ADS-ova u suradnji sa UNDP-om.

blast projekta:

Ljudski potencijali

14 programa obuke je razvijeno i svi su implementirani:
• Trening iz ljudskih potencijala za rukovoditelje                                                       • Trening iz ljudskih potencijala za specijaliste
• Institucionalno komuniciranje
• Institucionalno komuniciranje za službenike za informiranje
• Priprema teze
• Analiza posla
• Upravni postupci
• Izrada zakona
• Strateško planiranje
• Konzultiranje između ministarstava
• Javne financije
• Informacijske tehnologije za specijaliste
• Obuka za EU specijaliste
• Regulatorna analiza utjecaja

Donator: EC, UNDP Track Fund
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: siječanj 2006. – veljača 2007.
Ukupan proračun (€): TOTAL: 920,307.18 (USD 1,161,421.64)
EC udjel: 851,035.29
UNDP udjel: 33,575.82
UNDP dodatni udjel: 35,696.07
Proračun po godinama implementiranja: 2004 2005 2006 2007
USD 940,142.26 USD 221,279.38
Kontakt osoba za donatora: Amna Muharemović, rukovoditeljica oblasti RJU, amuharmovic@undp.ba
Saša Kovač,
asistent projekta, skovac@undp.ba
+387 33 563 704