Broj projekta: 01-07-253/08
Ime projekta: Razvitak sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH
Kratak opis:

Opći cilj: Realizacijom projekta treba da se osigura potpora reformi javne uprave u BiH, i pruži doprinos realiziranju općeg cilja u reformskoj oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima. Opći cilj projekta je poboljšanje djelotvornosti rada tijela državne službe/uprave kroz razvitak i implementaciju efektivnog sustava upravljanja učinkom i rezultatima rada koji će uvesti u primjenu u institucijama i tijelima uprave na različitim razinama vlasti u BiH.

Svrha projekta: Stvaranje otvorenog i pravičnog sustava upravljanja učinkom podržanog s odgovarajućim komponentama (politikama, provedbenim propisima i procedurama, resursima i obukom) u tijelima državne službe/uprave na razinama institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH koji treba da osigura motivaciono djelovanje na rad zaposlenih i stvori pretpostavke za razvitak karijere u državnoj službi. Sustav upravljanja učinkom treba da bude zasnovan na usuglašenim principima i standardima, koji proizilaze iz modernih politika upravljanja ljudskim potencijalima, iskustava zemalja članica EU i najboljih praksi iz javnog sektora, a koji će istovremeno odgovarati potrebama različitih razina vlasti u BiH.

Kratak opis: Projekt je usmjeren na izgradnju sustava upravljanja učinkom kao izuzetno važne komponente u sklopu ukupnog reformskog cilja uvođenja modernog koncepta upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi na različitim razinama vlasti u BiH. Sustav upravljanja učinkom, pored ocjene o radu, s kojom su državni službenici upoznati, obuhvata i segmente koji se odnose na upravljanje probnim radom, upravljanje obukom i razvitkom, upravljanje karijerom i motiviranje državnih službenika kroz sustav nagrađivanja i napredovanja.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: Djikić Consulting Services d.o.o. i Đikić d.o.o.
Korisnik projekta: Osnovni korisnici projekta su Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (ADS BiH), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), Agencija za državnu upravu Republike Srpske (ADU RS), Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH (PLJR BD), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (MP BiH), Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (MULS RS), Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine (MP FBiH) kao vodeće institucije i tijela uprave za provedbi reforme javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. Pored prethodno navedenih, korisnici projekta su sve institucije i tijela državne službe/uprave na razini institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH na koje se odnose odredbe zakona o državnoj službi po razinama vlasti u BiH.
Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: BiH, entiteti i Brčko distrikt BiH
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 04. siječanj 2010. – 04.listopad 2011. (21 mjesec)
Ukupan budžet bez PDV (KM): 649.900,00 KM
Budžet po godinama implementacije (u KM): 2009 2010 2011 2012
389.940,00 259.960,00
Kontakt osoba za projekat: Aleksandar Karišik, stručni savjetnik za oblast upravljanje ljudskim potencijalima, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-776, fax: 033-565-761, e-mail: aleksandar.karisik@parco.gov.ba