Broj projekta: CARDS/2009/210-584
Ime projekta: Funkcionalni pregled državnog BiH sektora za planiranje
Kratak opis: Cilj ovog ugovora je pomoć u dizajnu buduće EU pomoći prema ukupnom poboljšanju državnog procesa planiranja u BiH i izgradnja kapaciteta uključenih institucija.
Oblast projekta: Državni sektor planiranja
Donator: Europska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: HTSPE LIMITED
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 23. lipanj 2009. – 15. siječanj 2010.
Ukupan budžet (€): 81,600.00
Budžet po godinama implementacije: 2008
2009
2010 2011
       
Kontakt osoba za donatora:

Faris Hadrović, Task Manager,

Skenderija 3a, Sarajevo,+33 25 47 00