Број пројекта: CARDS/2009/210-584
Име пројекта:

Функционални преглед државног БиХ сектора за планирање

Кратак опис: Циљ овог уговора је помоћ у дизајну будуће ЕУ помоћи према укупном побољшању државног процеса планирања у БиХ и изградња капацитета укључених институција.
Област пројекта: Државни сектор планирања
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: HTSPE LIMITED
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 23. јун 2009. – 15. јануар 2010.
Укупан буџет (€): 81.600,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Фарис Хадровић , Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700