Akcijski plan 1 je prateći dokument Strategije reforme javne uprave, usvojen u Vijeću ministara BiH, entitetskim i Vladi Brčko distrikta BiH 2006. godine, istodobno sa Strategijom i njegova provedba je odmah počela. Cilj Akcijskog plana 1 je razvijtak kapaciteta za učinkovitu koordinaciju, te koherentno kreiranje i usvajanje politika radi izgradnje, jačanja/konsolidiranja i usklađivanja općih sustava u oblasti javnih financija, ljudskih potencijala, upravnog postupka, informacijskih tehnologija i institucionalne komunikacije. AP 1 su izradile međuvladine radne skupine i sadrži aktivnosti, mjere, odgovorne institucije i rokove kojima će biti osnaženi opći upravni kapaciteti u navedenim oblastima. Neke od aktivnosti Akcijskog plana 1 su: uvođenje programskog planiranja proračuna u javnoj upravi u BiH, nadzor rada ministarstava u pogledu pridržavanja rokova utvrđenih odlukama vlada, izrada zakona u BiH na zajedničkim standardima, poboljšanje elektroničke razmjene informacija unutar javne uprave, uspostava e-Vlade.

Akcijski plan 1, između ostalog, daje smjernice međunarodnoj zajednici i donatorima da identificiraju koje bi projekte u oblasti reforme javne uprave trebali financirati. Iz Fonda za reformu javne uprave bit će izdvajana sredstva samo za one projekte koji izravno proizilaze iz definiranih aktivnosti Akcijskog plana 1.

Od nastanka Akcijskog plana 1, određene aktivnosti su uporedo razvijane ili su već sprovedene. Stoga je predviđeno da Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH redovito vrši monitoring i evaluaciju Akcijskog plana 1. Na osnovi nalaza monitoringa i evaluacije, Akcijski plan 1 će biti ažuriran i prilagođavan.

 

No. naziv
1 Akcijski plan 1 Strategije reforme javne uprave