Partnerstvo za otvorenu vlast objavilo je Nacionalni priručnik – Pravila i smjernice za sudionike, kako bi pomogao reformatorima u vladama i civilnom društvu da bolje upravljaju procesom OGP. Priručnik govori o ulogama i odgovornostima ključnih aktera u procesu otvorene vlade; detaljno opisuje zahtjeve u zajedničkom stvaranju, opisuje pravila akcijskog plana i potrebne predloške u zajedničkom stvaranju, fokusiran je na provedbu akcijskog plana, opisuje procese odgovornosti i pružanje informacija te pruža minimalne zahtjeve za sudjelovanje i smjernice kada se smatra da zemlje djeluju suprotno procesu.

Priručnik možete preuzeti ovdje https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-national-handbook-rules-and-guidance-for-participants-2024/ .

Partnerstvo otvorene vlade (OGP) temelji se na ideji da je otvorena vlada transparentnija, participativna i odgovorna prema građanima te da poboljšanje odnosa između ljudi i njihovih Vlada ima dugoročne koristi za sve. Saradnja između vlade, civilnog društva i dr učesnika (npr. građani, lokalne vlasti, parlament, akademici, privatni sektor itd.) u središtu je OGP proces.

Bosna i Hercegovina trenutno implementira svoj drugi Akcijski plan za implementaciju OGP-a, a sve aktivnosti potrebno je implementirati do kraja kolovoza 2024. godine.  Jedna od institucija koja ispunjava mjere iz ovog plana je i Ured koordinatora za reformu javne uprave.