Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap gostovao je na BHT1 televiziji, a povod njegovog gostovanja je održavanje sedmog sastanka Specijalne PAR skupine za reformu javne uprave između BiH i EU 16. travnja ove godine.

Kasap je kazao da se najvažnije preporuke Specijalne PAR skupine odnose na usvajanja i harmonizaciji svih zakona o državnoj službi. Govorio je i o političkoj potpori reformi javne uprave koja je izostala prethodnih godina. Politički vjetar u leđa reformi dat je usvajanjem Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave, te formiranjem međuvladinog radnog tijela –  Koordinacijskog odbora za reformu javne uprave. Koordinacijski odbor, kojeg čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, predsjednici entitetskih vlada i gradonačelnik Brčko Distrikta BiH održali su prvu sjednicu u veljači ove godine te dali i prve smjernice za nastavak reforme.

Koordinator za RJU govorio je i o finasiranju reforme javne uprave, Fondu za RJU – instrumentu iz kojeg su financirani mnogi projekti, potrebi za donatorskim ulaganjama, ali i većim izdvajanjima domaćih vlasti za reformu javne uprave.  Otvorene su i teme digitalizacije javne uprave, te gdje je BiH danas, u odnosu na preostale države kandidate za članstvo u EU. Njegovo gostovanje pogledajte ovdje: