Sedmi sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH) održat će se u utorak, 16.4.2024. godine u Sarajevu (hibridni format).

U prvom dijelu sastanka (od 10:00h do 12:45h) održat će se politički dijalog na visokoj razini o reformi javne uprave. U uvodnom dijelu političkog dijaloga obrati će se ministar pravde BiH Davor Bunoza, a sastankom će kopredsjedavati tajnik Ministarstva pravde BiH Željko Bogut. Među ostalim, razgovarat će se o prioritetima vezanim za funkcionalno upravljane javnim financijama i funkcionalnu javnu upravu, te o izgradnji profesionalne državne službe i usklađivanju zakonodavstva o državnoj službi na različitim razinama vlasti.

U drugom dijelu sastanka (od 14:15h do 17:45h) održat će se dijalog na tehničkoj razini o reformi javne uprave, a sastankom će kopredsjedavati koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap. U ovom dijelu sastanka razgovarat će se, među ostalim, o provođenju Strategije i Akcijskog plana za refomu javne uprave u BiH, te državnoj službi, odgovornosti i upravljanju ljudskim potencijalima.

Sastankom će sa strane EU kopredsjedavati Barbara Jesus – Gimeno iz Europske komisije.

U utorak 16.4.2024. godine, u zgradi Direkcije za europske integracije (Đoke Mazalića 5, Sarajevo, sala na 3. katu), snimateljima i fotoreporterima će biti omogućeno uzimanje kadrova i fotografiranje početka sastanka u 10:00h. Za izjave o temi vezanoj za sastanak će novinarima u 13:00h biti na raspolaganju:

 Željko Bogut, tajnik Ministarstva pravde BiH

  • Darko Kasap, koordinator za reformu javne uprave

Direkcija će distribuirati priopćenje.

Posebna skupina za reformu javne uprave je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih za nadzor provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Više o radu ovog tijela možete vidjeti na https://www.dei.gov.ba/hr/stabilization-agreement.