Okrugli stol za potporu realizaciji aktivnosti Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini u reformskoj oblasti Pružanje usluga u okviru mjere koja se odnosi na usklađeno unaprjeđenje upravno-pravnog okvira održan je u četvrtak, 08.06.2023. godine u Sarajevu. Stručnjaci iz SIGMA i sudionici iz tijela uprave u Bosni i Hercegovini imali su priliku razmijeniti iskustva u izradi kataloga usluga i pojednostavljenju upravnih postupaka. Razmjena informacija o realizovanim, planiranim i aktivnostima u toku u ovoj oblasti predstavljala su osnov za diskusiju, kao i za davanje prijedloga o načinu na koji će se rad na realizaciji ovih aktivnosti u Bosni i Hercegovini nastaviti.

S obzirom na to da kontinuiran proces pojednostavljenja zakona o upravnom postupku u Bosni i Hercegovini predstavlja temelj digitalne transformacije, ovom mjerom predviđene su aktivnosti pojednostavljenja pojedinih upravnih postupanja, formiranje registara posebnih upravnih postupaka, tj. posebnih procesnih normi koje uređuju ostvarivanje konkretnih prava građana, uspostavu IT platforme za praćenje provođenja zakona o upravnom postupku u Bosni i Hercegovini, izradu metodologije smanjenja i formalnosti, izradu kataloga usluga, te aktivnosti stalne izgradnje kapaciteta voditelja upravnih postupaka.

Katalog usluga organa uprave Sarajevske županije “Digitalizacija i digitalna transformacija“ predstavljen je u okviru izlaganja predstavnika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo. Predstavljena su i iskustva u izradi pregleda formalnosti u Jedinstvenoj kontakt točki za poslovanje https://pscsrpska.vladars.net/sr u Republici Srpskoj, pregled projekta za razvoj javno dostupnog internet portala e-Uprave Brčko distrikta BiH https://euprava.bdcentral.net/ , iskustva u uspostavljanju okvira interoperabilnosti u Bosni i Hercegovini u okviru izlaganja predstavnika Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), te iskustva u izradi kataloga Republičkog sekretarijata za javne politike Republike Srbije.

Sudionici okruglog stola bili su predstavnici SIGMA, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH, UNDP i USAID projekta e-Uprave, te predstavnik Transparency International BiH.