Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pojedinačne odluke o dopunama Odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 – 2022 i Odluke o usvajanju Akcijskog plana za reformu javne uprave, nakon što je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o produljenju razdoblja njihova važenja.

Na ovaj način se razdoblje važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 – 2022 produljava do 2027. godine, zajedno s pojedinačnim rokovima koji će biti pomjereni.

Također, do 2027. godine produljava se razdoblje važenja Akcijskog plana za reformu javne uprave, uključujući i rokove za realizaciju pojedinačnih aktivnosti.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenom glasniku BiH”.

Na ovaj način omogućava se nastavak provođenja planiranih mjera i aktivnosti u oblasti reforme javne uprave, nakon što je Europsko povjerenstvo u Izvješću za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu prepoznalo postizanje određenog napretka koji se odnosi na usvajanje Akcijskog plana za reformu javne uprave i istovremeno ukazalo na izazove u njegovom provođenju.