Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u prethodna dva dana održali su osnovnu obuku za Common Assessment Framework (CAF) za predstavnike Ministarstva civilnih poslova BiH. Naime, ovaj europski alat za upravljanje kvalitetom su do sada u Bosni i Hercegovini implementirale 22 organzacije javne uprave, a Ministarstvo civilnih poslova BiH je prvo sa državne razine koje se odlučilo na unapređenje svog rada putem ovog alata.

Podsjećamo da Ured koordinatora za reformu javne uprave, još od 2016.godine svim zainteresiranim institucijama pruža potporu u uvođenju CAF-a, kao i drugih alata koji unapređuju rad javnih organizacija. CAF je besplatan alat koji je jednostavan za uporabu, koji pomaže organizacijama javnog sektora diljem Europe da uvedu sustav upravljanja kvalitetom, a u svrhu unapređenja  ukupnog učinka organizacije. Ovaj alat spada u kategoriju alata totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM). Posebno je dizajniran za organizacije javnog sektora, uzimaju u obzir njihove karakteristike i odgovornosti koje imaju u odnosu na pružanje usluga.

Model je baziran na pretpostavci da se izvrsni rezultati u oblastima organizacijskog učinka, građana/korisnika, ljudi i društva postižu kroz strategiju zasnovanu na liderstvu i planiranju, kao i uz pomoć ljudi u organizaciji, partnerstva, resursa i procesa. Organizacija se posmatra iz različitih uglova istovremeno kroz holistički pristup analizi organizacijskog učinka.