Državni službenik najpoželjnije je radno mjesto u BiH, što potvrđuju podaci Agencije za državnu službu BiH, prema kojima se na jedan konkurs za ovaj posao javi i više od stotinu kandidata!

Analitičari ističu da je po broju prijava za posao u javnom sektoru očigledno da se u BiH ni nakon dvadesetak godina tranzicije nije afirmisalo privatno poduzetništvo, kao i da je za budućnost privatne poslovne inicijative porazno da oko 80 odsto građana i dalje kao najpoželjnijeg poslodavca vidi državu.

Iako je u institucijama BiH trenutno zaposleno oko 22.000 ljudi, interesovanje za objavljene konkurse za posao u ovom sektoru i dalje je veliko. U posljednje tri godine objavljena su ukupno 353 konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika, od čega je trećina internih. Za ove pozicije prijavilo se ukupno oko 7.500 ljudi, a na neke od njih pristizalo je i do 150 prijava.

– Najviše prijava stiže za pozicije stručnih suradnika, jer je potrebno radno iskustvo od najmanje godinu dana, što omogućava velikom broju zainteresiranih da se prijave. Za poziciju stručnog suradnika u prosjeku se prijavi od 20 do 40 kandidata, s tim da za pozicije gdje se traže posebni uvjeti, na primjer, defektolog ili kontrolor avio saobraćaja, može pristići i jedna, dvije do pet prijava. Međutim, za pozicije s traženom VSS, bez preciziranja vrste visokog obrazovanja i s traženom jednom godinom radnog iskustva, može pristići stotinu i više prijava na jednu poziciju – objasnili su za Press u Agenciji za državnu službu BiH.

Konkursi

1.991 – prijava u 2014.

2.591 – prijava u 2013.

2.867 – prijava u 2012.

Razlog ovakve pomame za poslovima u državnoj službi je jasan – natprosječne i sigurne plate koje iznose između 1.000 i 3.000 KM. Zbog toga se nerjetko dešavalo da se čak i za pozicije čistača ili portira u državnoj službi ili javnim firmama prijavljuju ljudi s visokom stručnom spremom!

Trenutno najveće interesovanje vlada za Ministarstvo odbrane, Ministarstvo financija i trezora BiH, Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, te Predsjedništvo BiH.

O popularnosti ovih konkursa svjedoči i broj posjeta na internet stranici Agencije za državnu službu BiH, a oglasi za pojedine pozicije imaju i preko 10.000 klikova.

– Prema broju posjeta na službenoj stranici, najposjećeniji oglasi u kategoriji otvorenih su za radna mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane – 3.399 i u Ministarstvu financija i trezora – 3.936 – naveli su u ovoj agenciji.

Rekordno interesovanje bilo je i za posao u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, gde je zabilježeno više od 11.000 posjeta, te u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, gde je za mjesto stručnog suradnika bilo zainteresovano blizu 13.500 ljudi.

Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa ističe da ovakvo stanje dugoročno nije održivo, te da ako u narednim godinama postignemo da se ljudi s jednakim žarom bore za mjesto u privredi, kao i za kancelariju, bićemo na dobrom putu.

Zabrinuta i EU

Zabrinutost zbog konstantnog zapošljavanja u državnim institucijama i povlaštenog položaja u odnosu na privatni sektor, izražava i Delegacija EU u BiH.

– Broj zaposlenih u javnoj upravi nastavio je da raste tokom cijele 2013. i u prvih šest meseci 2014. godine, čime je dodatno povećan već ionako veliki javni sektor, koji je dostigao oko 27 odsto ukupne zaposlenosti – navode u Delegaciji EU u BiH. Oni ističu i da reforma javne uprave u BiH teče sporo i pokazuje brojne slabosti, te da je potrebno napraviti novu strategiju.

– Mislim da i vlasti počinju to da shvaćaju i sprovode neke reforme u tom smeru, ali moraju brže raditi. Kod nas trenutno portir u državnoj instituciji ima veća primanja od visokoobrazovane osobe u realnom sektoru, a nije izložen tolikom stresu, ispunjavanju norme i slično. Moramo osigurati da ljudi budu plaćeni onoliko koliko rade, a situacija je trenutno obrnuta. Oni na državnim jaslama dobijaju duplo veće plate za upola manje rada u poređenju sa zaposlenima u privatnom poduzetništvu, a koji zapravo pune budžet, vraćaju spoljne i unutrašnje kredite i održavaju fondove u životu – istakao je Ninković. (Izvor: www.pressrs.ba)