Dnevni avaz: Šef pregovaračkog tima BiH za ukidanje viznog režima Samir Rizvo rekao je da BiH, do konačnog izvještaja Evropske komisije o ispunjavanju uslova za ukidanje viza koji se očekuje sredinom aprila, mora imenovati direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i njegova dva zamjenika.

Rizvo je potvrdio da je to posljednji uslov koji BiH treba da ispuni ako želi da Evropska komisija sačini pozitivan izvještaj koji bi bio preporuka za ukidanje viza.

"Po okončanju tog dijela posla, BiH ima obavezu kontinuiranog provođenja zakona koje je usvojila u okviru ispunjavanja uslova za bezvizni režim. Riječ je o harmonizaciji entitetskih zakona sa Krivičnim zakonom BiH, te provođenju zakona o formiranju agencije za borbu protiv korupcije", naveo je Rizvo.

Iako eksperti, koji su u prethodnom periodu provjeravali ispunjavanje uslova, nisu željeli govoriti o eventualnim rokovima za ukidanje viza, Rizvo smatra da je realno očekivati da one budu ukinute 1. jula.

On je objasnio da su eksperti dužni da Evropskoj komisiji dostave izvještaj 15 dana od okončanja provjera u BiH, nakon čega Evropska komisija njihove, kao i svoje izvještaje iz BiH i nezavisnih izvora koje imaju, objedinjuje u finalnu procjenu.

"Evropska komisija bi sve to trebalo da okonča do sredine aprila kada bi trebalo da da konačan izvještaj. Ako on bude pozitivan, dobili bismo i preporuku za ukidanje viza. Konačnu odluku donijeće Evropski parlament i Savjet ministara EU", rekao je Rizvo.