Govor Supervizora za Brčko, Dr. Raffi Gregorian-a, na svečanom otvorenju PAR konferencije u Brčkom.

Ekselencije, ugledni gosti, kolege, dame i gospodo, želim Vam toplu dobrodošlicu u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Imam veliko zadovoljstvo da pomognem u otvaranju ovog događaja i pozdravljam odluku da on bude održan ovdje u Brčko Distriktu. Od svog samog početka, Distrikt je lider u reformskim programima u skoro svakom glavnom aspektu uprave.

Bio je prvo mjesto sa refоrmom sudstva. Prvo mjesto sa reformom policije. Prvo mjesto sa fiskalnom reformom. Prvo mjesto sa reformom obrazovanja. Reforme provedene ovdje korištene su kao modeli ili upute za reforme drugdje, i u BiH i u regionu. Svi smo opravdano ponosni na tu činjenicu.

Jednako smo ponosni i na to da smo izabrani kao pilot projekat za reformu javne uprave (PAR). Reforma javne uprave nije značajna samo radi svojih unutrašnjih razloga ili efikasne i profesionalne vlade. Ona je takođe kritični korak na putu integracije BiH u Europsku uniju.

Nedavni izvještaj Europske komisije o strategiji proširenja EU jasno ističe da je sada neophodna implementacija reforme javne uprave da bi se ojačao sveukupni administrativni kapacitet u BiH. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira prošlog mjeseca izrazio je svoje zadovoljstvo time što su državna, entitetske i vlada Brčko Distrikta prihvatili državnu strategiju reforme javne uprave, i pozvao vladu Brčkog i dolazeće vlade entiteta i države da strategiju implementiraju bez odlaganja.

Dakle, reforma javne uprave je zahtjev. Ali zašto je ona zahtjev? Prioriteti postavljeni od strane Evropske administrativne mreže predviđaju jasno razdvajanje politike od uprave, kao i razvoj profesionalne, nepristrasne javne službe, prijateljski nastrojene prema građanima, sa jasnim odgovornostima, korištenjem jasno definisanih procedura, primjenom čvstog upravljanja i kontrole nad javnim sredstvima, i uspostavljanjem sveobuhvatne sposobnosti upravnih i sudskih sistema u provođenju obaveza.

Posmatrajući tranzicijsku zemljukakva je BiH, može se reći da su mnogi resursi čvrsto vezani za potrošnju vlade na samu sebe, pri čemu se skreću i rasipaju resursi koji bi trebali biti oslobođeni u cilju potpomaganja rasta poslova u privatnom sektoru. Radi svega toga, reforma će neminovno značiti gubitak nekih poslova u okviru vlade prije nego što se stvori značajan broj poslova uz privatnom sektoru realokacijom radne snage i kapitala. Ovo čini humanu dimenziju takve tranzicije značajnim izazovom za vlade.

Ne tako davno bili ste u mogućnosti da vidite, pri pokušaju outsourcinga usluga čišćenja od strane vlade, kako odsustvo planiranja tranzicije i obezbjeđenja informacija na vrijeme, te nedostatak tranzicionih programa može ugroziti samu reformu. Nadam se da su lekcije naučene i da će to znanje biti primijenjeno u nekim budućim slučajevima.

Ipak, i pored svega toga, vlada Brčko Distrikta u potpunoti je prihvatila i posvetila se reformi javne uprave, i kao rezultat prepoznavanja ove posvećenosti izabrana je za pilot projekat . Uspjeh ili neuspjeh Brčkog u reformi javne uprave može značajno uticati na percepciju uspjeha BiH u PAR procesu, i u tom smislu zapravo postati kritična determinanta brzine kojom se BiH priprema za kandidovanje i članstvo u EU.

Od mene kao Supervizora se zahtijeva da osiguram da institucije Brčko Distrikta funkcionišu "efikasno i očigledno trajno" prije nego što budem mogao preporučiti završetak režima Supervizije. Zbog toga je reforma javne uprave toliko važna mojoj Kancelariji i zato Kancelarija za krajnju odluku o Brčkom i OHR tako čvrsto podžavaju PAR proces u Brčkom. Moje osoblje i ja ćemo, stoga, nastaviti da ohrabrujemo i asistiramo vlastima Brčkog u pogledu PAR procesa.

Želim da se zahvalim donatorima PAR procesa – EK, DFID-u, SIDA-i, i naročito Holandskoj Ambasadi – za njihovu finansijsku i političku podršku programu reforme javne uprave u BiH. Očekujem od ovih dobrotvora i Sjedinjenih Država da održe svoje interesovanje i podršku PAR procesa dugo nakon povlačenja Supervizora.

Svim učesnicima na ovoj konferenciji želim svaki uspjeh u njihovom daljem radu.