Sedmi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH) održat će se u utorak, 16.4.2024. godine u Sarajevu (hibridni format).

U prvom dijelu sastanka (od 10:00h do 12:45h) održat će se politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave. U uvodnom dijelu političkog dijaloga obratit će se ministar pravde BiH Davor Bunoza, a sastankom će kopredsjedavati sekretar Ministarstva pravde BiH Željko Bogut. Među ostalim, razgovarat će se o prioritetima vezanim za funkcionalno upravljanje javnim finansijama i funkcionalnu javnu upravu, te o izgradnji profesionalne državne službe i usklađivanju zakonodavstva o državnoj službi na različitim nivoima vlasti.

U drugom dijelu sastanka (od 14:15h do 17:45h) održat će se dijalog na tehničkom nivou o reformi javne uprave, a sastankom će kopredsjedavati koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap. U ovom dijelu sastanka razgovarat će se, među ostalim, o provođenju Strategije i Akcionog plana za refomu javne uprave u BiH, te državnoj službi, odgovornosti i upravljanju ljudskim potencijalima.

Sastankom će sa strane EU kopredsjedavati Barbara Jesus – Gimeno iz Evropske komisije.

U utorak 16.4.2024. godine, u zgradi Direkcije za evropske integracije (Đoke Mazalića 5, Sarajevo, sala na 3. spratu), snimateljima i fotoreporterima će biti omogućeno uzimanje kadrova i fotografisanje početka sastanka u 10:00h. Za izjave o temi vezanoj za sastanak će novinarima u 13:00h biti na raspolaganju:

  •  Željko Bogut, sekretar Ministarstva pravde BiH
  • Darko Kasap, koordinator za reformu javne uprave

Direkcija će distribuisati saopćenje.

Posebna grupa za reformu javne uprave je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih za nadzor provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Više o radu ovog tijela možete vidjeti na https://www.dei.gov.ba/bs/stabilization-agreement.