Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić bit će gost XI Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom “Čovječanstvo pred izazovom vještačke inteligencije” koji će biti organizovan danas na Evropskom univerzitetu Brčko Distrikt.

Otajagić će, između ostalog, govoriti o temi “Vještačka inteligencija i javna uprava u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda”.

Nadalje, Otajagić će analizirati njenu primjenu danas u svijetu, kao i primjenu u javnoj upravi, navodeći pozitivine primjere u praksi, kao i nedostatke.

Zamjednik državnog koordinatora će posebno analizirati evropsku regulativu upotrebe vještačke inteligencije u javnoj upravi, koliko su ljudska prava ugrožena primjenom vještačke inteligencije, kao i kakvi su izazovi od primjene vještačke inteligencije u budućnosti.

XI Međunarodni naučni skup pod nazivom “Čovječanstvo pred izazovom vještačke inteligencije” zajednički organizuju Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu i Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu, a okupit će eminentne stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, koji će dati svoje viđenje upotrebe vještačke inteligencije u savremenom dobu.