Broj projekta: 00053273
Ime projekta: E-vlada u Vijeću Ministara BiH i Sistem upravljanja resursima grantova (GRMS)
Kratak opis: Ovaj projekat se sastoji od dvije blisko povezane komponente:
Reformski projekat e-vlade u Vijeću Ministara (VM) će biti prvi korak u ukupnoj reformi javne uprave BiH. Projekat će uvesti pilot sistem e-vlade u Vijeću Ministara BiH, kao uvod u obimnije aktivnosti e-vlade. Ovaj pilot projekat će služiti kao proba za razvoj i implementaciju sveukupnih projekata e-vlade za Vijeće Ministara.
Projekat Sistema upravljanja resursima grantova (GRMS) će obezbijediti praktičan alat za upravljanje javnim finansijama. Cilj GRMS-a je da podrži sistem/e države za upravljanje javnim finansijama obezbjeđujući sistem za registrovanje i izvještavanja o pomoći iz grantova obezbijeđenih javnom sektoru u BiH.
Oblast projekta: Informacione tehnologije
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: septembar 2006. – decembar 2007. (očekuje se dodatno produženje od 6 mjeseci)
Ukupan budžet (€): 1,080,000.00 (USD 1,328,754.36)
Budžet po godinama implementacije: 2005 2006 2007 2008

USD

1,182,970.80

USD

145,783.56

Kontakt osoba za donatora: Tarik Zaimović, rukovodilac oblasti ICT (tzaimovic@undp.ba)
Zlatan Šabić,
rukovodilac projekta e-vlade (zsabic@undp.ba)
Merima Avdagić,
GRMS CTA (mavdagic@undp.ba)