Број пројекта: 00053273
Име пројекта:

Е-влада у Савјету Министара БиХ и Систем управљања потенцијалима грантова (GRMS)

Кратак опис: Овај пројекат се састоји од двије блиско повезане компоненте: Реформски пројекат е-владе у Савјету Министара (СМ) ће бити први корак у укупној реформи јавне управе БиХ. Пројекат ће увести пилот систем е-владе у СМ БиХ, као увод у опсежније активности е-владе. Овај пилот пројекат ће служити као проба за развој и имплементацију свеукупних пројеката е-владе за СМ. Пројекат Систем управљања потенцијалима грантова (GRMS) обезбиједиће практичан алат за управљање јавним финансијама. Циљ GRMS-а је да подржи систем/е државе за управљање јавним финансијама обезбјеђујући систем за регистровање и извјештавање о подршци из грантова обезбијеђених јавном сектору у БиХ.
Област пројекта: Информационе технологије
Донатор: Европска комисија (EC)
Организација, извођач, партнер: UNDP
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: септембар 2006. – децембар 2007. (очекује се додатно продужење од 6 мјесеци)
Укупан буџет (€): 1,080,000.00 (USD 1,328,754.36)
Буџет по годинама имплементације ($): 2006 2007 2008 2009
  1,182.970.80 145,783.56  
Контакт особа за донатора: Тарик Заимовић, руководилац области ИКТ tzaimovic@undp.ba
Златан Шабић,
руководилац пројекта е-владе zsabic@undp.ba
Мерима Aвдагић,
GRMS CTA
mavdagic@undp.ba