Broj projekta: 310-542-037-CW-001
Ime projekta: Projekt koordinacije pomoći i efektivnosti (ACE)
Kratak opis:

Opis projekta: Projekt će podržati razvoj kapaciteta za koordinaciju međunarodne pomoći zemlji u skladu sa principima Pariške Deklaracije, koji pokriva Sektor za koordinaciju međunarodne pomoći (SCIA) u Ministarstvu finansija i trezora BiH (MFT), Ministarstvo finansija FBiH (MFFBH), Ministarstvo finansija RS (MFRS), Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS (MEOKRC RS), te Odbor za koordinaciju međunarodne pomoći (BCIA). Pomoć koja će se osigurati će se sastojati od integrisanog treninga, podrške za upravljanje i razvoj alata i biće povezana s drugim procesima planiranja resursa, uključujući pripremu Razvojne strategije zemlje i razvoj strateškog planiranja u sektorima.

Cilj projekta: Stvaranje i usvajanje funkcionalne arhitekture koordinacije pomoći, kako bi se pomoglo razvoju i poboljšanju procesa planiranja, programiranja i upravljanja vanjskim fondovima u skladu sa razvojnim prioritetima BiH.

Oblast projekta: Koordinacija pomoći
Donator: Odjeljenje za međunarodni razvoj UK (DFID)
Organizacija, izvođač, partner: Coffey
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: februar 2009. – mart 2011.
Ukupan budžet (€): 1,015,257
Budžet po godinama implementacije: 2009 2010 2011 2012
£380,000 £456,000 £114,000  
Kontakt osoba za donatora: Ruvejda Aliefendić, Economic Policy Coordinator, Petrakijina 11, Sarajevo, tel:+387 33 282 470, e-mail:R-Aliefendic@dfid.gov.uk