“Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini” predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije RJU u BiH, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti.

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente, prateći šematski prikaz implementacije mjera AP1, kao i zaključke Vlada o usvajanju ovog dokumenta.

Zajednička platforma

No. Ime Veličina
1. Aneks Zajedničke Platforme – Shema
Shematski prikaz implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.
148.6KB
2. Zajednička platforma
Strateški dokument razvijen od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije RJU u BiH, i predstavlja politički i pravni okvir i osnov za saradnju organa
226.5KB
3. Zaključak Vijeća ministara
Zaključak Vijeća ministara o usvajanju Zajedničke Platforme o načinu i principima implementacije AP1 Strategije RJU.
273.3KB
4. Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH
Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH o usvajanju Zajedničke Platforme o načinu i principima implementacije AP1 Strategije RJU.
168.4KB
5. Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Zajedničke Platforme o načinu i principima implementacije AP1 Strategije RJU.
246.9KB
6. Zaključak Vlade Republike Srpske
Zaključak Vlade Republike Srpske o usvajanju Zajedničke Platforme o načinu i principima implementacije AP1 Strategije RJU
251.7KB
  7. Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (2023. godina)    669KB