Broj projekta:

BA-06-IB-OT-02-TL

CARDS/2006/131-021

Ime projekta: Twinning pomoć Uredu za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH
Kratak opis: – osnaživanje kapaciteta i definiranje uloge Ureda za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH u procesu europskih integracija,
– Transfer znanja Pravne službe OHR-a BiH strukturama.
1. Komponenta: institucijsko građenje kapaciteta i revizija funkcija.
2. Komponenta: napredak vještina u usuglašavanju BiH legislative sa Pravnom stečevinom (acquis).
Oblast projekta: Izrada nacrta zakona, osnaživanje kapaciteta
Donator: Europska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: Državni Ured Republike Letonije
Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH
Sektor za usuglašavanje pravnog sustava, DEI BiH
Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: 15. veljača 2007.-15. listopad 2007.
Ukupan proračun (€): 250,000.00
CARDS 2006
Proračun po godinama implementiranja: 2007
   

EUR

250,000.00

     
Kontakt osoba za donatora: Za donatora: Ms. Irena Šotra, ECD Task Manager
Za projekat: Ms. Solveiga Līce, rukovoditelj projekta, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, 551-875, +371-29439306, Solveiga.Lice@mk.gov.lv