Broj projekta: 01-07-59/08
Ime projekta: Uspostava mreže info polica
Kratak opis:

Opći cilj:Opći cilj ovog projekta je unaprjeđenje internog komuniciranja unutar institucija uprave, unaprjeđenje komunikacije među jedinicama za odnose s javnošću na različitim upravnim razinama, kao i s javnošću i pojednostavljivanje informiranja građana o aktivnostima vlada u BiH posredstvom mreže jednoobraznih info polica u Vijeću ministara BiH, entitetskim i Vladi Brčko distrikta BiH.

Svrha projekta: Svrha ovog projekta je uspostava prakse redovitog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog i informativnog tiskanog materijala o aktivnostima, uslugama i nadležnostima Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH.

Kratak opis: Projekt obuhvaća tehničku pomoć za obuku korisnika o internom komuniciranju (načinu razmjene informacija jedinica za odnose s javnošću s ostatkom institucije, načinu razmjene informacija među jedinicama za odnose s javnošću s različitih upravnih razina, kao i sa samom javnošću) i namjeni info polica; razvoj preporuka za izradu tiskanih materijala; tehničku pomoć za pripremu i tiskanje info materijala (biltena).

Oblast projekta: Institucionalna komunikacija
Ugovorno tijelo: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Deloitte savjetodavne usluge doo Zagreb
Korisnik projekta: Služba za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH,Ured za odnose sa javnošću FBiH,Biro za odnose sa javnošću RS,Vlada Brčko distrikta BiH
Geografsko područje koje projekt pokriva/lokacija: BiH, entiteti i Brčko distrikt BiH (Sarajevo, Banja Luka i Brčko)

Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: 04. mart 2009. -04. decembar 2009 (9 mjeseci); .
Ukupan ugovoreni proračun bez PDV (u KM): 133.000,00
Ugovoreni proračun po godinama implementiranja (KM): 2009
2010 2011 2012
133.000,00      
Kontakt osoba za donatora: Marina Kavaz-Siručić, Vrazova 9, Sarajevo, tel:+387 33 565 763, fax: +33 565 761, e-mail: marina.ks@parco.gov.ba