Glomazna i neučinkovita – tako bi se kratko mogla opisati javna uprava u BiH.

“Gotovo 80 posto građana smatra da se do posla u javnoj upravi dolazi preko veze, i isti taj procenat ljudi vidi korupciju u javnoj upravi što su zaista porazni podaci. Također, gotovo 80 posto ispitanika nema povjerenja u rad javne uprave što je zaista porazno nakon 20 godina pokušaja reforme javne uprave koja je i dalje na samom početku”, navodi Srđan Traljić, Transparency International BiH), prenosi UNA televizija.

Promijeniti to moglo bi se i trebalo provođenjem aktivnosti iz postojećeg Akcionog plana. No, Institucije BiH do sada su, od ukupno 136 aktivnosti iz plana, provele tek 16%. Da nismo ni dokle ocijenila je u posljednjem izvješću i Europska komisija.

Da je malo toga učinjeno potvrđuje i podatak da je Vijeće ministara prošle godine produžilo period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave prvobitno planiranog za razdoblje od 2018 do 2022, sada do 2027. godine.

Preporuka Europske komisije prije svega je revizija Akcijskog plana sa fokusom na digitalizaciju usluga i procesa reforme, na čemu se trenutno radi, kažu iz Ureda koordinatora. Uspostavljanje registra zaposlenih, kao druge preporuke, očekuje se u naredne dvije godine a nakon što su nedavno usvojene Izmjene i dopune zakona o državnoj službi. Ali, šta raditi sa velikim brojem zaposlenih u javnoj upravi? Iz Ureda tvrde, nema ih. Potrebna je kvalitetna sistematizacija.

“Neće se vidjeti da je to nekakav veliki postotak ljudi koji rade u javnoj upravi iz tog razloga što današnje vrijeme zahtjeva digitalizaciju a da bi mi mogli biti korisnici tih novih resursa mi moramo imati adekvatne obuke za te ljude”, ističe Darko Kasap, koordinator za reformu javne uprave BiH.

Znači neće biti otkaza? Ja vjerujem da neće zato što, mi sada živimo u ovom vremenu koje jeste, znači i neka smjena generacija državnih službenika koji sada polako svoj radni vijek privode kraju, tako da ja vjerujem sa pametnim sistematizacijama i rasporedom ljudi da neće biti viška ljudi u javnoj upravi.

Ipak, napretka ima, što dokazuju izjave građana koji su, za razliku od ranijeg perioda, uglavnom zadovoljni radom javne uprave.

Oni koji jesu, nisu zadovoljni uslugom i komplikovanom administracijom, koja, kažu, ne funkcioniše u korist građana. No jeste nadležnim, koji su, tvrde iz Transparency-ja, javnu upravu koristili u svrhu održavanja na vlasti. Da li će europske integracije promijeniti takvu praksu?