Članovi Savjetodavnog vijeća za implementaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast iz organa uprave Bosne i Hercegovine jučer su na sjednici ovog tijela održanoj u Sarajevu prezentirali aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na ispunjenju mjera iz Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za provedbu Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2022.-2024.

Akcijski plan za implementaciju OGP Inicijative u BiH sadrži 10 mjera koje do kraja 2024. godine trebaju ispuniti: Agencija za statistiku BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstvo financija i trezora BiH,  Ministarstvo pravde BiH,  Agencija za javne nabave BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave. Kao glavna prioritetna područja na koja su usmjerene mjere i aktivnosti Akcijskog plana su: otvoreni podaci; javne nabave, antikorupcija, proračunska transparentnost, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva, te slobodan pristup informacijama.

Na sjednici je konstatirano da su do sada Agencija za javne nabave BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH ispunile mjere za koje su bile zadužene, a da je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ispunila jednu od dvije mjere koja se odnosi na unaprjeđenje proaktivne transparentnosti u procesima dodjeljivanja financijskih sredstava iz budžeta. Ostale institucije, kako je to planom i navedeno, još su u različitim fazama realizacije mjera.  Implementaciju aktivnosti prate i organizacije civilnog društva:  Transparency International, Fondacija CPI, Zašto ne i Centar za istraživačko novinarstvo, koji imaju svoje predstavnike u Savjetodavnom vijeću OGP Inicijative u Bosni i Hercegovini.

Partnerstvo za otvorenu vlast (eng. Open Government Partnership-OGP) je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, a njene sudionice su države koje se članstvom u Partnerstvu obvezuju na konkretne mjere i djelovanje u područjima transparentnosti, osnaživanja sudjelovanja građana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što efikasnijom. Bosna i Hercegovina je članica ovog tijela od 2014. godine, a izrada i implementiranje Akcionog plana najvažnija je komponenta sudjelovanja jedne države u Partnerstvu za otvorenu vlast jer njime država izražava svoju posvećenost temeljnim principima Partnerstva, preuzimajući ambiciozne, konkretne obveze koje značajno unaprjeđuju postojeće stanje u okviru ovih vrijednosti.  Kao članica Inicijative, Bosna i Hercegovina podržava njene principe, koji su u skladu s općim principima i reformom javne uprave, fokusirane na stvaranje efikasne, transparentne, odgovorne, moderne javne uprave, koja će svoj rad temeljiti na najboljim praksama i načelima europskog upravnog prostora i istinski raditi u korist građana, pružanjem brzih i pouzdanih usluga.