Koordinator za reformu javne uprave Davor Šolaja u izjavi za Radio Brčko najavio je da će u prvom kvartalu 2024. godine biti održan prvi sastanak Koordinacijskog odbora, kojeg čine entitetski premijeri, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i gradonačelnik Brčko Distrikta BiH.

“Zajedničkim radom državnog i entitetskih koordinatora, kao i vlada uspjeli smo usvojiti dokument o Zajedničkoj platformi i pripremiti se za iduće korake, koji su predviđeni tim dokumentom. Jedan od najvažnijih koraka je prvi sastanak Koordinacijskog odbora. Na tom sastanku bit će usvojen Pravilnik o radu Koordinacionog odbora. Također, proći ćemo kroz svaku točku i bit će označena ‘uska grla’, odnosno problemi koje ćemo pokušati otkloniti”, pojasnio je Šolaja.

Spomenuo je još jedan važan događaj u 2024. godini.

“Bit će organizirana i donatorska konferencija, gdje očekujemo da prikupimo ogromnu svotu novca za reformu javne uprave. Prema procjeni naših partnera iz SIGMA-e potrebno je oko 80 miliona eura za sveobuhvatu reformu javne uprave. Mi ćemo u svim vladama utvrditi koliki iznos iz proračuna će biti izdvojen za ovu namjenu. Očekujemo da ćemo na konferenciji sakupiti određena sredstva”, naveo je Šolaja.

Koordinator za reformu javne uprave Brčko Distrikta BiH podsjetio je na višegodišnji zastoj u reformi, koji je otklonjen 2020. godine, a rezultiralo je produžavanjem Strateškog okvira za reformu javne uprave i Akcijskog plana.

“Blokadu na državnoj razini uspjeli smo prevazići. To se poklopilo i sa dobijanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Mi još 2021. godine imenovali nadzorne timove kao i njihove zamjenike kako bi implementirali sam Strateški okvir ali i Akcijski plan koji je postavljen za čitavu BiH, što uključuje naravno i Brčko Distrikt BiH”, spomenuo je Šolaja.

Prema njegovim riječima, reforma javne uprave jedan je od 14 prioriteta koje BiH mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji, a Fond za reformu javne uprave sada je reaktiviran i novac je na raspolaganju za projekte iz ove oblasti.