Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan i viša stručna suradnica za odnose s javnošću Vedrana Faladžić sudjelovat će na 3. WeBER-ovoj konferenciji pod nazivom “Građani na prvom mjestu – Do bolje državne administracije kroz konsultacije sa građanima”, koja će biti održana od 8. do 9. studenog u Beogradu.

Dragan Ćuzulan će sudjelovati na panelu o monitoringu napretka u reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu, gdje će govoriti o rezultatima i trenutnim aktivostima u oblasti reforme javne uprave koje se provode u Bosni i Hercegovini.

Vedrana Faladžić će govoriti na panelu koji se odnosi na slobodu pristupa informacijama, gdje će govoriti o tome kako proaktivna transparentnost institucija doprinosi povećanju odgvornosti ali i povećanju povjerenja građana u institucije.