Ured koordinatora za reformu javne uprave i Ministarstvo financija i trezora BiH su u suradnji sa CPI Fondacijom – Centrom za zastupanje građanskih interesa u petak, 09.07.2021. održali online panel o unapređenju fiskalne i proračunske transparentnosti. Panel je održan u okviru jednog od pilot projekata Programa jačanja javnih institucija u BiH, kojeg u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ.

Cilj pilot projekta ″Unapređenje fiskalne i proračunske transparentnosti″ je unapređena blagovremenost, potpunost i forma javne dostupnosti proračunskih dokumenata, relevantnih financijskih i revizorskih izvješća, te stvaranje uvjeta za značajnije sudjelovanje javnosti u procesu budžetiranja. Aktivnosti na projektu su obuhvatile ispitivanje stanja proračunske transparentnosti i sudjelovanja javnosti u proračunskom procesu u BiH, te izradu smjernica za dostizanje željene razine proračunske transparentnosti, izrađenih zajedničkim radom institucija i organizacija civilnog društva. Dokument je izrađen sukladno standardima proaktivne transparentnosti koje je krajem 2018. godine usvojilo Vijeće ministara BiH, te kriterijima međunarodne Ankete o otvorenom proračunu i indeksu otvorenosti proračuna (Open Budget Survey).

Ovo je bio drugi po redu panel u okviru pomenutog projekta, a cilj panela odnosio se na predstavljanje izrađenog dokumenta predstavnicima institucija i nevladinih organizacija, te razmjena iskustava, ideja i razmišljanja o tome kako doći do blagovremene i adekvatne dostupnosti proračunskih podataka široj javnosti, te problemima i uzrocima problema koji imaju ili mogu imati efekta na nedovoljnu proaktivnu transparentnost u ovom segmentu. Učesnici panela imali su priliku iznijeti svoje stavove i mišljenja o načinima i efektima sudjelovanja javnosti u proračunskom procesu u BiH, odnosno uopće prilikama koje se javnosti pružaju za sudjelovanje u ovom procesu, te svoje viđenje o modalitetima za unapređenje ove izuzetno bitne inkluzije.

Sudjelovanje na panelu uzeli su predstavnici institucija i nevladinih organizacija, a važno je napomenuti da su ciljevi ovog pilot projekta usklađeni s principima reforme javne uprave u tri reformske oblasti – Odgovornost, Upravljanje javnim financijama i Izrada politika i koordinacija.