Program menadžer Transparency International BiH Emsad Dizdarević pozvao je jučer sve institucije i organizacije civilnog društva koje su zainteresirane za incijativu Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH i implementaciju prioriteta u BiH da se obrate Savjetodavnom tijelu i uključe u proces izrade mjera, ali i u implementaciju samih mjera vezanih za akcijski plan.

– Kada govorimo o mjerama iz trenutnog akcionog plana koje sprovodimo u BiH u proteklom akcionom planu imali smo sedam mjera. Od toga su dvije mjere implementirali predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a to je razvoj web platforme za online izradu planova integriteta, kao i razvoj online modula za edukaciju državnih službenika o integritetu – rekao je Dizdarević na konferenciji za medije u Sarajevu održane povodom Tjedna otvorene vlasti.

Istako da je Agencija za statistiku BiH imala mjeru povećanja dostupnosti, otvorenosti i upotrebe statističkih podataka i za šta je uspostavljen user friendly interaktivni web portal. Također je dodao da je Ministarstvo pravde BiH provelo mjeru koja se tiče uključivanja organizacija civilnog društva u proces kreiranja javnih politika. Ured koordinatora za reformu javne uprave je implementirao mjeru unapoređenja transparetnosti u institucijama u BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH je izradilo proračun za građane koji je objavljen u toku prošle godine, te Agencija za javne nabave je bila zadužena za implemetaciju otvorenih podataka u javnim nabavama.

Predstavljajući mjere Ureda koordinatora za reformu javne uprave, viša stručna suradnica za odnose s javnošću Vedrana Faladžić je kazala da je ovaj ured institucija koja je od početka uključena u implementaciju incijative Partnerstva za otvorenu vlast u BiH.

– Mi smo kandidirali jednu mjeru za akcijski plan i ona se odnosila za povećanje dostupnosti informacija javnih institucija unutar Vijeća ministara BiH, a na osnovu zaključka koje je u prosincu 2018. godine usvojilo Vijeće ministara BiH. Točnije Vijeće ministara BiH te godine usvojilo je politiku i standarde proaktivne transparetnosti i naložilo institucijama da setove od 38 vrsta informacija provedu u svojim institucijama, odnosno da 38 vrsta infomacija objave na svojim stranicama. Od tada Ured koordinatora za reformu javne uprave zajedno sa Agencijom za statistiku BiH koja je razvila online software radi istraživanje o ispunjenosti tih standarda dakle na nivou institucija Vijeća ministara BiH – kazala je Faladžić.

Istakla je da institucuje uprave na nivou Vijeća ministara BiH ispunjavaju 67,57 posto standarda proaktivne transparetnosti.

Također je naglasila da u ovogodišnjem istraživanju za razliku od istraživanja 2019. godine sudjelovale 62 institucije od 81 institucije kojima su poslali dopis i tražili da imenuju kontakt osobe za ispunjavanje ovog upitnika.

Pomoćnik minstra pravde BiH u sektoru za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Nedžad Salman je kazao da je Ministarstvo pravde BiH bilo nadležno nadležno za realizaciju mjere koja se tiče uključivanja organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika i da je akcenat bio upoznati najširu javnost, najprije organizacije civilnog društva, sa alatima koji su im na raspolagnju kako bi učestvovali u ovim procesima kreiranja javnih politika što bi na kraju trebalo rezultiratri kvalitetnijim pravnim propisima koji se donose.

– S tim u vezi Ministarstvo pravde je organizovalo osam radionica u osam gradova, od čega su tri radionice zbog pogoršanih epidemioloških mjera održane putem online platforme. Zadovoljni smo rezulatatima tih radionica zbog toga što su postigli određene preporuke, savjete sugestije koje su svakako značajne i koje će biti uključene prilikom izrade izmjena i dopuna novih opravila za konsultacije koje će se raditi. Svakako ćemo se složiti da je ovo jedan značajan korak generalno ka povećanju otvorenosti i transparetnosti institucija vlasti prema građanima BiH – kazao je Salman.