Bosna i Hercegovina ostvarila je napredak u reformi javne uprave usvojivši Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. i Akcijski plan na svim razinama vlasti, poruka je to sa današnjeg online donatorskog sastanka.

Sudionici sastanka upoznati su sa realiziranim aktivnostima, kao i narednim koracima koji će biti poduzeti u procesu reforme javne uprave. Sastanak je organiziran uz potporu njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”.

Na samom početku sastanka, nazočnim se obratio državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, kazavši da su se od prošlog donatorskog sastanka u procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini dogodile značajne promjene.

“Vlada Republike Srpske usvojila je Strateški okvir za reformu javne uprave, a nakon toga su vlade Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i Republike Srpske usvojile i Akcioni plan reforme javne uprave. Upravo sada dok ovo govorim počela je sjednica Vijeća ministara BiH i očekujemo da će danas i na državnom nivou Akcioni plan biti usvojen, čime će biti stvoren ključni preduvjet za početak provedbe dogovorenih reformskih aktivnosti i mjera”, kazao je Ćuzulan, koji je tokom sastanka obavijestio sudionike da je Vijeće ministara BiH usvojilo dokument.

Podvukao je da, unatoč pandemiji, zajedno sa projektom tehničke potpore “Potpora reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ se radi na više aktivnosti, između ostalog i na deblokadi Fonda za reformu javne uprave, koji se u prethodnom periodu pokazao kao najbolji model za financiranje reforme, naravno uz IPA fond i potporu ostalih donatora.

“Usvajanjem Strateškog okvira za reformu javne uprave i pratećeg Akcionog plana, Bosna i Hercegovina ispunjava zahtjeve donatora i nadamo se da ćemo nakon današnje odluke Vijeća ministara BiH moći otvoriti razgovore o novoj financijskoj podršci reformi javne uprave i deblokadi Fonda. Naša je namjera da iskoristimo sve mogućnosti ovog instrumenta za buduće projekte kojima ćemo na harmoniziran način implementirati aktivnosti iz Akcijskog plana i postići da se administracija Bosne i Hercegovine na svim razinama ravnomjerno razvija i ispunjava uvjete koje pred nama postavlja proces europskih integracija“, rekao je Ćuzulan.

Na sastanku je istaknuto da će Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u narednom koraku izvršiti mapiranje donatora i u tu svrhu pripremljen je upitnik koji bi trebao dati odgovore na stvarne potrebe i zahtjeve donatora koji pružaju potporu reformskim procesima u BiH. Predstavnici njemačkog GIZ-a i veleposlanstva Velike Britanije naglasili su da će nastaviti podržavati reformu javne uprave i dalje i to kroz Fond za dobru upravu (GGF), a novac je ranije osiguran do ožujka 2021. godine.

Koordinator za reformu javne uprave iz Federacije BiH Enver Išerić naglasio je da je nakon usvojenih dokumenata sada važno stalno se sastajati kako bi se deblokirao Fond za reformu javne uprave, te da je potrebno provesti konkretne korake u tom smjeru.

Vesna Mišović, koordinatorica za reformu javne uprave Distrikta Brčko ocijenila je da bi u narednom periodu fokus trebao biti na jačanju koordinacije reforme, dok je zamjenik koordinatora za reformu javne uprave iz Republike Srpske složio se da je u narednom potrebno nastaviti na implementaciji aktivnosti navedenih u Strateškom okviru i Akcionom planu.

Sastanku je nazočilo 30 sudionika, predstavnika donatora i bh. institucija, među kojima i predstavnici veleposlanstava Njemačke, Norveške, Švedske, Velike Britanije, Švicarske, te Svjetske banke.