Generalni tajnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Robert Vidović održao je danas (25. 7. 2019. godine) u Sarajevu sastanak s Mathiasom Mühleom,  rukovoditeljem programa GIZ-a za oblast jačanja javnih institucija Bosne i Hercegovine, i predstavnicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH (PARCO).

Na sastanku je dogovoreno da Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH bude jedan od nekoliko korisnika Programa jačanja javnih institucija u BiH. GIZ po nalogu Vlade SR Njemačke pomaže različite projekte potpore u BiH, a sve u cilju kako bi javne institucije primjenjivale načelo javne uprave u svrhu transparentnog, odgovornog,  učinkovitog i efektivnog pružanja javnih usluga.

Predstavnici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH na sastanku su iskazali potrebu za potporom organiziranju obuka za državne službenike koji rade na poslovima izrade programa rada institucija BiH i državne službenike koji rade na procjeni utjecaja propisa, što je novina u pravnoj regulativi, a koja je sastavni dio planova i programa institucija BiH.

Plan je da što veći broj državnih službenika prođe obuku na temu „Izrada i kontrola prethodne procjene utjecaja propisa za normativno-pravne propise koji se predlažu u plan aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine“. Agencija za državnu službu BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave bi bili uključeni u cjelokupan proces implementacije projekta u vidu organiziranja dvodnevne obuke, a predavači spomenute obuke bi bili državni službenici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH. Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH je dodijeljena nadležnost središnjeg koordinirajućeg tijela za procjenu utjecaja propisa.

U vezi s dodijeljenom nadležnošću Generalno tajništvo razmatra prijedlog plana normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i vrši uvid u dostavljene obrasce prethodne procjene te, po ocijenjenoj potrebi, vraća obrazac prethodne procjene instituciji BiH na doradu.

Dosadašnja iskustva rada u ovoj oblasti ukazuju na nedostatak iskustva i vještina državnih službenika koji rade na poslovima izrade planova i programa institucija BiH, kao i poslovima procjene utjecaja propisa, iz čega proizlazi potreba unapređenja cjelokupnog procesa izrade planskih dokumenata kroz održavanje praktičnih obuka državnih službenika institucija BiH. Praktičnu obuku bi vodilo Generalno tajništvo Vijeća ministara,  potpomognuto i vanjskim ekspertom iz ove oblasti, kojeg predloži GIZ.

GIZ je prepoznao značaj zajedničke suradnje, te i kroz desetogodišnje djelovanje i pomoć u ovoj i sličnim oblastima reforme javne uprave u BiH, unapređuje i harmonizaciju procesa planiranja i razvoja, te unapređuje koordinaciju prioriteta naše zemlje na putu EU.

Kvalitetniji planovi rada institucija BiH će doprinijeti i kvaliteti plana i programa Vijeća ministara BiH. Razvijanje koordinacije procesa u ovom segmentu će poboljšati učinkovitost i funkcionalnost Generalnog tajništva Vijeća ministara u smislu pružanja potpore drugim institucijama.

Generalno tajništvo je spremno ići u proces reforme javne uprave i europskih integracija, u segmentu razvoja i unapređenja poslova koji se odvijaju unutar Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, na sastanku je zaključio generalni tajnik  Vijeća ministara BiH.

Rukovoditelj programa GIZ-a za oblast jačanja javnih institucija Bosne i Hercegovine je iskazao spremnost pomoći Generalnom tajništvu kroz plan i program potreba Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH za 2020. godinu, a  sastanak će rezultirati i financijskom pomoći u provedbi obuka državnih službenika koje će se realizirati već u rujnu 2019. godine.

Izvor: savjetministara.gov.ba