Генерални секретар Савјета министара Босне и Херцеговине Роберт Видовић одржао је 25.7.2019. године у Сарајеву састанак са Mathias Mühleom,  руководиоцем програма GIZ-а за област јачања јавних институција Босне и Херцеговине, и представницима Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ (PARCO).

На састанку је договорено да Генерални секретаријат Савјета министара БиХ буде један од неколико корисника Програма јачања јавних институција у БиХ. GIZ, по налогу Владе СР Њемачке, помаже различите пројекте подршке у БиХ, а све с циљем како би јавне институције примјењивале принцип јавне управе у сврху транспарентног, одговорног, ефикасног и ефективног пружања јавних услуга.

Представници Генералног секретаријата Савјета министара БиХ на састанку су исказали потребу за подршком организовању обука за државне службенике који раде на пословима израде програма рада институција БиХ и државне службенике који раде на процјени утицаја прописа, што је новина у правној регулативи, а која је саставни дио планова и програма институција БиХ.

План је да што већи број државних службеника прође обуку на тему „Израда и контрола претходне процјене утицаја прописа за нормативно-правне прописе који се предлажу у план активности институција Босне и Херцеговине“. Агенција за државну службу БиХ и Канцеларија координатора за реформу јавне управе би биле укључене у цјелокупан процес имплементације пројекта у виду организовања дводневне обуке, а предавачи поменуте обуке би били државни службеници Генералног секретаријата Савјета министара БиХ. Генералном секретаријату Савјета министара БиХ је додијељена надлежност централног координирајућег тијела за процјену утицаја прописа.

У вези са додијељеном надлежношћу, Генерални секретаријат разматра приједлог плана нормативно-правних активности институција БиХ и врши увид у достављене обрасце претходне процјене те, по оцијењеној потреби, враћа образац претходне процјене институцији БиХ на дораду.

Досадашња искуства рада у овој области указују на недостатак искуства и вјештина државних службеника који раде на пословима израде планова и програма институција БиХ, као и пословима процјене утицаја прописа, из чега произлази потреба унапређења цјелокупног процеса израде планских докумената кроз одржавање практичних обука државних службеника институција БиХ. Практичну обуку би водио Генерални секретаријат Савјета министара потпомогнут и спољним експертом из ове области, којег предложи GIZ.

GIZ је препознао значај заједничке сарадње, те и кроз десетогодишње дјеловање и помоћ у овој и сличним областима реформе јавне управе у БиХ, унапређује и хармонизацију процеса планирања и развоја, те унапређује координацију приоритета наше земље на путу ЕУ.

Квалитетнији планови рада институција БиХ ће допринијети и квалитету плана и програма Савјета министара БиХ. Развијање координације процеса у овом сегменту ће побољшати ефикасност и функционалност Генералног секретаријата Савјета министара у смислу пружања подршке другим институцијама.

Генерални секретаријат је спреман ићи у процес реформе јавне управе и европских интеграција, у сегменту развоја и унапређења послова који се одвијају унутар Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, на састанку је закључио генерални секретар Савјета министара БиХ.

Руководилац програма GIZ-а за област јачања јавних институција Босне и Херцеговине је исказао спремност помоћи Генералном секретаријату кроз план и програм потреба Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2020. годину, а састанак ће резултирати и финансијском помоћи у провођењу обука државних службеника које ће се реализовати већ у септембру 2019. године.

Извор: savjetministara.gov.ba