Javne finansije predstavljaju oblast u kojoj su visoki rizici od rasipanja novca, slabe kontrole i korupcije. Stoga kvalitetno upravljanje javnim finansijama može značajno uticati na povjerenje javnosti u vladu.

Bosna i Hercegovina ima jedinstven i kompleksan sistem javnih finansija, kojeg čine država, dva entiteta i Brčko distrikt. S obzirom na strukturu, ne postoji jedinstven okvir za upravljanje javnim finansijama (UJF), već postoje četiri različita sistema UJF.

Reforma upravljanja javnim finansijama je neophodna kako bi se osigurala fiskalna održivost i pravilno upravljanje javnim finansijama u skladu sa odredbama zakonodavstva Evropske unije (EU) i za cilj ima ostvarenje rezultata koji će omogućiti značajno unapređenje funkcionisanja sistema budžeta, sistema upravljačke odgovornosti, izvršenja budžeta, javnih nabavki, unutrašnje i eksterne revizije.

Potreba za daljim unapređenjem upravljanja javnim finansijama je jedna od ključnih oblasti važećih i budućih strateških dokumenata koji se odnose na reformu javne uprave u BiH, imajući u vidu značaj reforme upravljanja javnim finansijama za razvoj privrede i za bolji kvalitet života svih građana.

Ne postoji „univerzalni“ pristup reformi UJF, ali dobri sistemi UJF počivaju na određenim osnovnim principima i praksama. Strategijom reforme javne uprave u oblasti upravljanja javnim finansijama definišu se ključni reformski zahtjevi zasnovani na SIGMA principima javne uprave, koji imaju za cilj povećanje odgovornosti i osiguranje pouzdanog finansijskog upravljanja, kroz unapređenje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u upravljanju javnim resursima.

Implementacijom reformskih mjera definisanih kroz strateški okvir za UJF u BiH, obezbijediće se i bolja koordinacija i međuresorna saradnja u planiranju, sprovođenju i monitoringu politika vezanih za makro i fiskalnu stabilnost, kao i alokaciju i korišćenje javnih resursa, a osiguraće se i veća transparentnost sistema upravljanja javnim finansijama. Javne nabavke su sastavni dio dobrog finansijskog upravljanja, a njihov ekonomski učinak je značajan i izuzetno vidljiv, stoga se reformom upravljanja javnim finansijama uspostavlja i okvir za dobar sistem javnih nabavki.