U Sarajevu je danas održan sastanak direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH, Refika Begića i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, prof.dr. Ferida Otajagića sa saradnicima. U fokusu sastanka je bilo unapređenje saradnje u procesu reforme javne uprave,  promocija istog procesa, kao i razmjena iskustava.

„U Federaciji BiH smo detektovali veliki broj problema, te smo već inicirali njihovo rješavanje, to jest inicirali smo određene projekte. Međutim, još uvijek politička volja nije sazrela da se svi problemi u javnoj upravu riješe“, kazao je Begić.

Pored razgovora o saradnji ove dvije institucije, poseban osvrt je napravljen na reformske projekte koji su u toku ili će biti u narednom periodu implementirani.

„Strateški okvir za reformu javne uprave za period 2018. – 2022. godina je usaglašen, i to je veoma bitan napredak za BiH. Svi projekti koji su ranije započeti trebaju da  se implementiraju nesmetano, a poseban ćemo akcenat staviti na nove projekte, kao i nove inicijative koje bi trebale voditi do realizacije zacrtanih ciljeva iz Strateškog ovkira“, rekao je dr. Otajagić, te je dodao da je veoma bitno da u reformu javne uprave se uključi što više akademska zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine.