Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH sastao se u Sarajevu sa šefom Delegacije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasadorom Lars-Gunnarom Wigemarkom, a tema sastanka bila je reforma javne uprave u BiH.

Učesnici sastanka pozdravili su usaglašavanje Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018.–2022. na tehničkom nivou i zajednički rad predstavnika institucija u BiH koji su dali doprinos izradi ovog dokumenta.

Na sastanku je naglašeno kako je važno da Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH osiguraju da se što prije usvoji Strateški okvir za reformu javne uprave 2018.-2022. Usvajanje strateškog dokumenta će biti još jedan korak u ispunjenju Reformske agende kojoj su vlade u BiH posvećene.

Ponovo je naglašena važnost i data podrška efikasnom funkcionisanju Fonda za reformu javne uprave, kao instrumenta za podršku institucijama u implementaciji ciljeva i mjera iz oblasti reforme javne uprave.