Imajući u vidu sve veći interes institucija Bosne i Hercegovine, ali i drugih razina vlasti za korištenjem CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi te potrebu za jačanjem kapaciteta i znanja iz CAF-a, Agencija za državnu službu je uz potporu GIZ Programa jačanja javnih institucija pokrenula izradu korisnički orijentiranog CAF e-learning modula (tečaja) za Bosnu i Hercegovinu.

Direktor Agencije za državnu službu Neven Akšamija izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim korištenjem e-learning modula (tečaja) koji su operativni u toj agenciji i koji su, uz memorandume o razumijevanju, stavljeni na raspolaganje i entitetskim agencijama za državnu službu / državnu upravu.

„Implementacijom CAF-a u proteklom razdoblju u našoj smo se agenciji uvjerili u značaj i korist ovog alata te smatramo ključnim širiti znanja iz ove oblasti putem sadržajnih i konkretnih e-learning modula“, navodi Akšamija.