Имајући у виду све већи интерес институција Босне и Херцеговине, али и других нивоа власти за кориштењем ЦАФ модела за управљање квалитетом у јавној управи, као и потребу за јачањем капацитета и знања из ЦАФ-а, Агенција за државну службу је уз подршку ГИЗ Програма јачања јавних институција покренула израду кориснички оријентисаног ЦАФ e-learning модула (курса) за Босну и Херцеговину.

Директор Агенције за државну службу Невен Акшамија изразио је задовољство досадашњим коришћењем e-learning модула (курсева) који су оперативни у тој агенцији и који су, уз меморандуме о разумијевању, стављени на располагање и ентитетским агенцијама за државну службу / државну управу.

„Имплементацијом ЦАФ-а у протеклом периоду у нашој агенцији увјерили смо се у значај и корист овог алата и сматрамо кључним да ширимо знања из ове области помоћу садржајних и конкретних e-learning модула“, наводи Акшамија.