Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj 30. maja ove godine u Brčkom dali su saglasnost na  dodjele ugovora za dva reformska projekta „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“ i nabavku IT opreme za realizaciju projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-Usluge“.

Svrha projekta “Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH” je uspostavljanje efikasnog sistema edukacije državnih službenika, efikasnija saradnja među državnim službenicima, te razvijanje i razmjena iskustava po posebno prilagođenom sistemu pružanja informacija. Ovaj projekat, koji je proistekao iz potreba nadležnih agencija za državnu službu/upravu sa nivoa BiH, FBiH i RS te Pododjeljenja za ljudske resurse BDBiH podrazumijeva razvoj ukupno 20 elektronskih obuka za državne službenike sa ova četiri upravna nivoa. Razvijene elektronske obuke će biti dostupne na platformama za online učenje pomenutih agencija.

Članovi Upravnog odbora usvojili su i projektni zadatak „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“ . Specifična svrha projekta je osigurati efikasnije, modernije i pravovremeno upravljanje ljudskim potencijalima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrkta BiH putem informacionih tehnologija.

Upravni odbor usvojio je i projektni zadatak „Strateška komunikacija – faza II“ kao i tendersku dokumentaciju. Tokom implementacije projekta bit će provedeno istraživanje o praksama strateške komunikacije među službenicima za odnose s javnošću/informisanje institucija na nivou Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH sa posebnim akcentom na rezultate i efekte provođenja komunikacijskih strategija.

Usvojen je i Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01. – 31.03.2017. godine.