Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan i direktor Agencije za razvoj preduzeća “Eda” iz Banje Luke Zdravko Miovčić predstavili su danas budžet za građane Ureda koordinatora za reformu javne uprave, koji je objavljen na web stranici Ureda.

Budžet za građane je posebna verzija budžeta ove institucije koja je napisana jednostavnim jezikom, a sadržaj je predstavljen u ilustrativnoj formi. Riječ je o pojednostavljenoj verziji budžeta Ureda koja je prilagođena potrebama njihovih partnera i korisnika njihovih usluga.

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan je kazao da cilj reforme javne uprave, koju provode već gotovo 10 godina, jeste kreiranje kvalitetne, efikasne i transparentne javne uprave.

– S obzirom na to da je budžet osnovno sredstvo kojim vlada provodi svoje strateške prioritete, a da je provođenje ciljeva politike ograničeno budžetskim resursima, potrošnja javnog novca nameće obavezu transparentnog rada institucija javne uprave i pravdanja utrošenih sredstava – naveo je Ćuzulan.

Po njegovim riječima, budžet za građane Ureda koordinatora za reformu javne uprave je u ovakvoj formi napravljen da bude za potrebe korisnika njihovih usluga.

– U dokumentu koji je predstavljen kao budžet za građane možete pronaći podatke kojima se iznosi budžet Ureda koordinatora, koliko je novca izdvojeno za plaće i naknade zaposlenih, na druge vrste izdataka kao što su ugovorene usluge itd. Također, u ovom budžetu predstavili smo i finansijske informacije o projektima koji se implemetniraju  putem Fonda za reformu javne uprave – pojasnio je.

Izrazio je nadu da će ovaj dokument biti od koristi korisnicima njihovih usluga, odnosno da će unaprijediti znanja o njima i aktivnostima koje vode u procesu reforme javne uprave.

Direktor Agencije za razvoj preduzeća “Eda” iz Banje Luke Zdravko Miovčić je kazao kako nastoje, između ostalog, da pomažu institucijama da ostvare prijelaz ka dobrom upravljanju, a transparentnost je jedna od najvažnijih karakteritiska dobrog upravljanja.

Govoreći u budžetu za građane, istaknuo je da se stvara polako kritična masa institucija koje bez bilo kakve prinude i zakonske obaveze uvode taj model da bi bile transparentnije.

(Preuzeto sa:www.mi2.ba; foto: Dženan Kriještorac)