Konferencija o komunikacijama u javnoj upravi održana je jučer Sarajevu.

Konferenciju u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji, po nalogu Vlade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini, provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organizirali su: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za statistiku BiH,  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Služba za informiranje Vijeća ministara BiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.

„Bez uspješne unutrašnje i vanjske komunikacije nema ni uspješne javne uprave koja će najbolji način odgovoriti potrebama građana“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave. On je istakao da su principi transparentnosti i javne odgovornosti, koji se afirmišu kroz reformu javne uprave i Partnerstvo za otvorenu vlast, samo još jedan od niza razloga zbog kojih su odnosi s javnošću od vitalnog značaja za funkcionisanje svih segmenata javnog života pa time i institucija“.

Reinhard Lüke, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH, izjavio je da je dobra komunikacija između javne uprave, građana i građanki te civilnog društva jako važna jer s jedne strane jača razumijevanje građana i građanki o ulozi i zadacima javne uprave a s druge strane također jača i razumijevanje javne uprave o tome šta građani i građanke te civilno društvo očekuju da javna uprava poboljša.

Ovdje pogledajte šta su za medije kazali gdin. Ćuzulan i gdin. Like.

Konferencija je imala za cilj predstavljanje dokumenata koje su u proteklom periodu sačinili predstavnici spomenutih institucija u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a koji se odnose na pozicioniranje komunikacija u javnoj upravi, istraživanje o profilu komunikatora u javnoj upravi, te aktivnosti koje ove institucije provode na polju proaktivnog pristupa u komunikaciji institucija sa javnošću putem društvenih medija, uz organizaciju panel diskusija za svaku pojedinačnu temu. Inicijativa za organizaciju ove konferencije se zasniva i na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu  reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast.

Elvis Mujanović, savjetnik/menadžer tematske oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem u njemačkom GIZ-u i Mubera Begić, stručna savjetnica za reformsku oblast Institucionalna komunikacija u Uredu koordinatora za reformu javne uprave predstavili su pozicioni dokument ove međuinstitucionalne radne grupe “Strateška komunikacija u javnoj upravi“.

U dokumentu se navode preporuke za unapređenje strateških komunikacija u javnoj upravi te razlozi zašto se promjene u ovoj oblasti zagoavraju. Preporuke se odnose na jačanje uloge centralnih komunikacijskih jedinica, centraliziracije pristupa komunikacijama unutar institucija, osiguranju pozicije rukovodioca komunikacijama u institucijama te osiguranju zasebne budžetske stavke za sve komunikacije poslove. Dokument je dostupan ovdje: pozicioni-dokument-o-strateskim-komunikacijama-u-javnoj-upravi.

O potrebi boljeg pozicioniranja komunikacija u javnoj upravi te potrebi strateškog pristupa komunikacijama govorile su panelistice Amela Odobašić i Marija Pejčinović Burić, nezavisna konsultantica iz Republike Hrvatske.

Azra Aličković, šefica Odsjeka za medije i analitiku u Službi za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave predstavile su istraživanja o profilu komunikatora u javnoj upravi. Istraživanje je pokazalo da na poslovima komunikatora u javnoj upravi uglavnom rade žene, životne dobi između 26 do 45 godina, sa završenim Fakultetom političkih nauka. Prosječan komunikator ima status državnog službenika, rijetko je na rukovodećoj poziciji, nije dio najvišeg rukovodstva institucije i ima šest do deset godina iskustva u oblasti odnosa s javnoću. Govori engleski jezik, a njena prosječna plaća je 1.000 KM do 1.499 KM. Osim plaće, toplog obroka i prijevoza nema dodatnih beneficija na račun radnog mjesta koje obavlja. Cjelokupan dokument preuzmite rezultati-istrazivanja-o-profilu-komunikatora-u-javnoj-upravi-bih

Na pitanja kako osigurati adekvatan status komunikatora u javnoj upravi govorila je Mirjana Micevska-Pajanović, pomoćnica generalnog sekretara i rukovoditeljica Službe za informiranje Vijeća ministara BiH a o važnosti  ulaganja u odnose s javnošću i izdvajanja novca iz budžeta za komunikacijske aktivnosti Dobrila Močević, direktorica Prime Communications.

Važnost komunikacije javne uprave posredstvom društvenih mreža bio je fokus Ines Bulajić, nezavisne konsultantice iz Sarajeva i Hane Kazazović, blogerice i voditeljice odnosa s javnošću na internetu u Prime Communications.

Jesenka Hadžajlija, šefica Odsjeka za promociju Direkcije za evropske integracije  predstavila je iskustva institucija – članica grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u komunikaciji javne uprave sa građanima na društvenim mrežama. Prezentacija dostupna ovdje:konferencija-o-komunikacijama-u-javnoj-upravi-iskustva-institucija-clanica-grupe-u-drustvenim-medijima-jesenka-hadzajlija

Iskustva IDEEA u komunikaciji posredstvom društvenih mreža predstavila je Amila Opardija, stručna savjetnica za odnose s javnošću u ovoj instituciji.

Konferencije su prisustvovali službenici koji obavljaju komunikacijske poslove u institucijama BiH.