Konferencije o komunikacijama u javnoj upravi bit će održana u srijedu, 26.10.2016. godine u 10:00 sati u hotelu Sarajevo, Džemala Bijedića 169 A, Sarajevo.

Konferenciju u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji, po nalogu Vlade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini, provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organiziraju Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za statistiku BiH,  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Služba za informiranje Vijeća ministara BiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.

Cilj konferencije je predstavljanje dokumenata koje su u proteklom periodu sačinili predstavnici spomenutih institucija u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a koji se odnose na pozicioniranje komunikacija u javnoj upravi, istraživanje o profilu komunikatora u javnoj upravi, te aktivnosti koje ove institucije provode na polju proaktivnog pristupa u komunikaciji institucija sa javnošću putem društvenih medija, uz organizaciju panel diskusija za svaku pojedinačnu temu. Ciljana publika konferencije su službenici koji obavljaju komunikacijske poslove institucijama BiH. Planirano je i učešće predstavnika centralnih jedinica za odnose s javnošću/informisanje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Dodatni cilj održavanja konferencije jeste uvezivanje stručnjaka iz oblasti komunikacija u javnoj upravi oko aktuelnih stručnih tema te razmjena iskustava i ideja o načinima za unapređenje prakse, struke i pozicije komunikacija u javnoj upravi. Inicijativa za organizaciju ove konferencije se zasniva i na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu  reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast.

Ovdje možete preuzeti dnevni red.