Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT u saradnji sa Udruženjem građana Justicia organizirala je 3. juna u Tuzli konferenciju ''Zapošljavanje i pristup radnim mjestima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stvaranje preduvjeta za uspješnu borbu protiv korupcije u zapošljavanju''.

Cilj konferencije bio je pokretanje dijaloga o neophodnim promjenama kada je u pitanju sistem zapošljavanja u javnom sektoru koji, prema rezultatima ACCOUNT-ovog istraživanja koje će takođe biti predstavljeno na ovoj konferenciji, ima brojne nedostatke koji ostavljaju prostor za netransparentnost i samovolju rukovodilaca javnih institucija.

Na konferenciji su govorili predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, Agencije za državnu upravu Republike Srpske,  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.  

Jedan od uvodničara konferencije bio je i Kenan Avdagić, stručni saradnik za reformu javne uprave  oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima u Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Prilog pogledajte ovdje.