Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave i predstavnici Ureda koordinatora danas su u Sarajevu održali radni sastanak sa koordinatorom OECD/SIGMA-e za BiH Martinsom Krievinsom.

Na sastanku je razgovarano o budućnosti reforme javne uprave te novom pristupu SIGMA-e u procjeni stanja reforme javne uprave u BiH te zemljama regiona. U Strategiji proširenja Europske komisije u periodu 2014-2015 naglašeno je da je reforma javne uprave ključni preduvjet za integraciju u EU u ovom periodu.

Krievins i Borovac razmijenili su mišljenje i o nadolazećim događajima u studenom, kao što su sastanci u Briselu i Sarajevu, a na kojima će biti predstavljeni novi principi reforme javne uprave.

Koordinatorica Borovac je istakla da je ohrabrena novim fokusom Europske unije  u oblasti reforme javne uprave, ne samo u BiH već i u zemljama regiona, a što je jasno konstatirano i u Strategiji proširenja.

Borovac se zahvalila na spremnosti SIGMA-e da pomogne BiH kako bi brže provela reforme.

SIGMA je zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) – koja ima značajnu ulogu u procesima reforme javne uprave u zemljama Jugoistočne Europe.