U povodu Dana Europe, koji se tradicionalno obilježava 9. svibnja, Europski pokret u Bosni i Hercegovini i ove godine dodjelio je priznanja istaknutim pojedincima i kolektivima koji su na bilo koji način doprinijeli stvaranju bolje slike o našoj zemlji.  

Tako je danas u Sarajevu zahvalnicu za "Ponosnog – uvaženog partnera procesa EU integracija BiH 2014" dobila koordinatorica za reformu javne uprave gđa Semiha Borovac. Prema njenim riječima, ovo priznanje nije pripalo samo njoj, nego i njenim kolegama koordinatorima na entitetskim i nivou Brčko distrikta kao i svim sudionicima u procesu koordinacije, s obzirom na to da svi imaju isti cilj, a to je da BiH i zvanično bude dio Europske unije. Inače, gđa Borovac je dobitnik priznanja "Najeuropljanka BiH" za 2011. godinu.

U svom obrazloženju zbog čega je ovo priznanje pripalo gđi Borovac, predsjednik Europskog pokreta Predrag Praštalo je kazao:

-Gđa Borovac je istaknuti partner procesa Europskih integracija i na svim funkcijama koje je obnašala pokazala je svoju izrazitu operdijeljenost ka EU. Također podržava sve aktivnosti civilnog društva, a posebno onih organizacija koje sarađuju na polju procesa pridruživanja euro-atlantskim integracijama. Ona je uvijek rado viđen sagovornik i osobe kao ona su vizionari i lobisti za europsku BiH – rekao je Praštalo.

Dodjela priznanja organizira se već desetu godinu. Europski pokret u BiH od 2005. godine obilježava Dan Europe u BiH, a od 2007. je započela tradicija dodjele priznanja najistaknutijim pojedincima i kolektivima, koji su na bilo koji način pomogli proces europskih integracija ili su na bilo koji drugi način pomogli međunarodnu promociju BiH. Europski pokret je preuzeo na sebe odgovornost i pravo da prepozna zaslužne pojednice i kolektive te im dodijeli priznanja.