U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu je danas u hotelu Bristol održana diskusija o temi: “Uloga kontakt osoba u procesu prikupljanja informacija o napretku i implementaciji mjera Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave” koja ima za cilj promociju reforme javne uprave te, unaprijeđenje suradnje svih uključenih u ovaj proces. Diskusija je organizirana u sklopu Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime Vlade SR Njemačke provodi GIZ.

Diskusija je bila namijenjena kontakt osobama koje su imenovale institucije na državnoj razini za  izvješćivanje o mjerama i aktivnostima iz Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave te službenicima za odnose s javnošću sa razine BiH.

Prisutnima se obratila koordinatorica za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini Semiha Borovac koja je kazala da današnji događaj predstavlja prvu u nizu aktivnosti koje se namjeravaju poduzeti kako bi se ostvarila što bolja saradnja i komunikacija, ali i istovremeno promovirala reforma.

Borovac je podsjetila na  izvještaj o provedbi reforme za prvih šest mjeseci ove godine u kojem je navedeno da je "u prosjeku za sve četiri upravne razine realizirano oko 40% ciljeva iz RAP1 te da je za realizaciju bilo planirano 66% ciljeva".

"S jedne strane, postoji evidentno kašnjenje u implementaciji mjera i aktivnosti, a s druge imamo problem sa nedostatkom podataka. Ponekad nam se čini da su institucije uradile više nego što je to predstavljeno u našim izvještajima", kazala je Borovac naglašavajući na značaju koje imaju kontakt osobe za realno i objektivno prikazivanje stanja na terenu.

"Reforma javne uprave je kompleksan proces u kojem i mi nailazimo na mnoge prepreke. Mi najbolje znamo koliko mnogo pozitivnih stvari je već urađeno i dostignuto. Vjerujemo da one trebaju biti promovirane i predstavljene kako javnosti tako i drugim kolegama u institucijama, u smislu motivacije za primjenu istih pozitivnih rješenja u praksi…", kazala je Borovac.   

Državna koordinatorica je istakla da je veća uključenost u reformu potrebna ne samo zbog toga što Ured koordinatora želi da Vijeću ministara BiH, ali i drugim vladama koje dobivaju izvještaje daje potpune podatke, nego i zato što je reforma javne uprave segment u kojem Europska komisija procjenjuje napredak na putu europskih integracija.

O načinu na koji Ured vrši monitoring procesa reforme javne uprave, kako prikuplja i obrađuje podatke i priprema izvještaje ali i kako funkcionira Fond za reformu javne uprave, projektima koje za institucije sve četiri razine priprema i vodi Ured koordinatora te donatorima govorili su Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju i stručni suradnik za nadgledanje Miroslav Zeković. O promociji reforme javne uprave govorio je Dejan Buha, stručni savjetnik za reformsku oblast Institucionalna komunikacija.

Ured koordinatora za reformu javne uprave će u sklopu svojih aktivnosti organizirati još dvije panel diskusije za članice i članove nadzornih timova i to 20.11.2013. godine u Banja Luci te 29.11.2013. godine u Brčkom.