Službenici koji se bave odnosima s javnošću i komunikacijama iz osam institucija BiH, pohađali su 4. i 5. jula radionicu o komunikacijskom planiranju u Tesliću.

Tom prilikom stekli su i unaprijedili teorijska znanja o integrisanom strateškom komuniciranju, o tome šta je sve potrebno uvrstiti u strategije i planove komunikacija, te koje je vrste kampanje preporučljivo koristiti ovisno o željenom ishodu.

Radionica je takođe pružila znanja o tome kako se mjeri učinak komunikacijskih aktivnosti, odnosno povrat uloženih resursa u odnosu na postignute rezultate. Za više informacija pogledajte ovdje.