Account.ba: Antikorupcijska mreža ACCOUNT koja funkcionira od 1. jula 2012. na današnjoj je Skupštini u Sarajevu dobila svoje upravljačke organe. Mreži je pristupilo više od 130 članica, predstavnika nevladinog sektora, javnih institucija u BiH, a njihov zajednički cilj bit će zagovaranje primjene ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provođenje javne kampanje kako bi se podigla svijest o važnosti borbe protiv korupcije.

Današnju skupštinu organizirali su Udruženje Centar za razvoj medija i analize/CRMA i Udruženje Infohouse, u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Članovi Skupštine jednoglano su danas izabrali Savjetodavni odbor koji čine Zlatan Ohranović iz Centra civilnih inicijativa ( CCI), Zulka Baljak iz CGS Livno, Saša Madacki (Mreža pravde BiH), Rajko Kecman (Udruženje građana Tender Banja Luka), Samir Ruvić (DC Nove nade), Damir Radenković (Vermont Brčko).

U ime organizatora, učesnicima skupa su se obratili izvršni direktor CRMA-e i direktor projekta ACCOUNT Eldin Karić i  direktorica Asocijacije INFOHOUSE i koordinatorica mreže ACCOUNT Dženana Alađuz.   

Eldin Karić je kazao kako borba protiv korupcije mora biti zajednički prioritet:

"Onog momenta kad napravimo ambijent da korupciju svedemo na najmanju mjeru onda je moguću mjeru, onda je moguće da Bosna i Hercegovina krene naprijed".

Koordinatorica Mreže Dženana Alađuz pojasnila je da je svrha Mreže da ojača i ujedini glas civilnog društva BiH kako bi uticala na vlasti da usvoje i implementiraju antikorupcijske reforme neophodne za demokratizaciju društva i evropske procese.

ACCOUNT će omogućiti tehničku podršku i izgradnju kapaciteta ključnim akterima u tom procesu a to su članice Mreže.

Nema vremena za gubljenje

Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegvini je prioritet za američku vladu i USAID, kazao je David Barth, direktor USAID-a:

"Nema vremena za gubljenje. Svake sekunde dok se u ovoj zemlji tolerira korupcija 47 KM se isisava iz ekonomije, a to je novac koji se može koristiti za izgradnju puteva i škola. Rezultat je gotovo isti kao da ste nametnuli direktan porez od 47 KM svake godine za svakog poštenog muškarca, ženu i dijete u Bosni i Hercegovini".

Drago nam je što vidimo da nismo sami u ovoj borbi. Današnje priustvo naših koleg iz EU, ostalih stranih donatora, predstavnika vlasti, civilnog društva i medija je važno jer je korupcija višeslojan i problem koji se reflektira u mnogim sektorima, a takve treba da budu i solucije. Svi mi moramo naći način da se borimo protiv korupcije ukoliko želimo da Bosna i Hercegovina postane član NATO saveza i Evropske unije".

Da je učešće građanskog društva izuzetno važno za za prevenciju i borbu protiv korupcije, potvrdio je u svom govoru i Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Tamo gdje je borba protiv korupcije doživjela neusjeh, obično je nedostajalo aktivno učešće civilnog sektora, kazao je Lisak. 

Stoga je za uspješnu borbu prtiv korupcije u BiH od posebnog značaja formiranje i aktivan rad antikorupcijeske mreže nevladinih organizacija. To ujedno predstavlja i veliki korak naprijed u demokratizaciji društva i snažan zamah u sistemskoj borbi protiv korupcije:

"Moramo shvatiti da se korupcija tiče svih nas, da je ona ušla u sve pore društva i da niko nije izoliran. Prisustvo predstavnika civilnog društva današnjoj skupštini Antikorupcijske mreže ACCOUNT ulijeva mi nadu da ćemo u narednom periodu svjedočiti snažnijim antikorupcijskim inicijativama, da će u budućnosti u BiH biti vođene koordinirane, češće i žešće antikorupcijske kampanje".

Sektorske radne grupe će se boriti protiv korupcije u oblasti obrazovanja, privrede, javnih nabavki, pravosuđa i zdravstva.

Tokom prijavljivanja u Mrežu članice su se opredjeljivale za oblasti u kojima će djelovati.

Rajko Kecman, potpredsjednik Upravnog odbora UG Tender i član Savjetodavnog odbora ACCOUNT-a je činjenicu da je za posljednjih sedam godina samo šest procesuiranih slučajeva sumnjivih javnih nabavki nazvao "sprdanjem" sa javnim nabavkama. Upozorio je na brojne manjkavosti postojeće legislative i kazao kako bi više pažnje trebalo posvetiti dijelu zakona koji se odnosi na kažnjavanje.

Boško Čeko, glavni revizor javnog sektora Republike Srpske je kazao kako je negov Ured u proteklh 12 godina koliko postoje nadležnim institucijama koje treba da provode istrage dostavio preko stotinu izvještaja u kojima naglašavanju nepoštivanje zakona, zloupotrebe ovlaštenja i položaja, nenamjensko trošenje sredstava, nepoštivanje zakona o javnim nabavkama:

"Naši izvještaji su javni i dostupni cjelokupnoj javnosti. VRI će u ovom radu u vezi sa ovom značajnom temom i dalje sarađivati sa svim institucijanma".

Skupštini je prisustvovao i Boris Ivanović, načelnik Službe za operativnu odršku SIPA-e. U svom izlaganju rekao je:

"Vidimo da je korupcija pojava koja postoji od davnina, samo što je kod nas uvjek bila i ostala, manje-više, aktuelna, korespondirajući sa materijalnom i duhovnom bijedom. Da bi se koliko-toliko efikasno borili protiv nje morali bismo naznačiti i njene uzroke, iako se u tom smislu ne možemo pohvaliti značajnijim istraživanjima na ovu temu a i ono što je rađeno najviše treba zahvaiti civilnom društvu koje o ovoj pojavi najviše i govori".